BASES DEL CONCURS

GUANYA DUES ENTRADES PEL NÀSTIC

CLÀUSULA 1.- EMPRESA ORGANITZADORA.

Horpol Restauració, S. L. (en endavant, l’Empresa), amb domicili social a la plaça de la Font, 2, 43003 Tarragona, amb el CIF B55548713, organitza en les dates indicades a continuació, el Sorteig gratuït anomenat “GUANYA DUES ENTRADES PEL NÀSTIC“ d’acord amb les condicions que es recullen en aquestes Bases.

CLÀUSULA 2.- TERMINI I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.

El termini per participar-hi és del 7 d’abril fins les 9.00 h del 10 d’abril de 2022, ambdós inclosos.

Qui vulgui participar en el sorteig haurà de:

  • Ser major de 18 anys i resident a Catalunya.
  • Seguir el compte d’Instagram @quattros.tarragona.
  • Fer like a la publicació del sorteig.
  • Esmentar al post del sorteig el perfil d’Instagram de tants amics com es vulgui (podent participar diverses vegades anomenant, cada vegada, el perfil d’amics diferents), no podent esmentar personatges públics, influencers, empreses ni entitats.

La participació al Sorteig implica que el participant compleix els requisits establerts i que respecta i compleix les condicions d’Instagram.

Instagram no patrocina, avala, administra, de cap manera, aquest sorteig ni hi està associat, pel que no té cap responsabilitat sobre el mateix ni d’allò que se’n pugui derivar.

CLÀUSULA 3.- PREMI.

Se sortejaran com a premi dues entrades pel partit del Nàstic contra el Castelló, que tindrà lloc diumenge 10 d’abril a les 17 h, al camp del Nàstic a Tarragona.

El premi és intransferible i no es podrà bescanviar per diners ni revendre.

CLÀUSULA 4.- SORTEIG.

El sorteig es realitzarà durant el matí del 10 d’abril de 2022. El guanyador serà escollit per l’Empresa de forma aleatòria a través de la plataforma Comment Picker entre tots els inscrits que hi participin de forma vàlida al sorteig.

CLÀUSULA 5.- ​​LLIURAMENT DELS PREMIS.

El guanyador del sorteig serà contactat per missatge privat a través d’Instagram el mateix dia de la realització del sorteig (10 d’abril de 2022). En cas que no fos possible localitzar algun guanyador en un termini d’una hora, o bé, si rebutgés el premi expressament per qualsevol causa, l’Empresa escollirà, fins dues vegades més, un altre guanyador entre els altres participants de forma aleatòria, seguint la mateixa mecànica i aplicació.

Un cop acceptat el premi, el guanyador rebrà un missatge privat a través d’Instagram sobre com procedir per a la recollida de les entrades.

En cas que el premi fos rebutjat pel primer guanyador i els dos de reserva, el Sorteig serà declarat desert.

El guanyador autoritza que el seu perfil d’Instagram sigui publicat a les xarxes socials de l’Empresa.

CLÀUSULA 6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

a) Responsables:
Horpol Restauració, S. L., amb domicili social a la plaça de la Font, 2, 43003 Tarragona, amb el CIF B55548713, telèfon +34 977 22 59 41 i adreça d’email hola@quattrostarragona.com

b) Finalitat i legitimació:
Tramitar la teva participació al Sorteig i, si escau, procedir al lliurament del premi.

c) Dades tractades:
Dades facilitades o altres que, addicionalment, puguem sol·licitar per al desenvolupament de les finalitats esmentades.

d) Destinataris:
Per al desenvolupament de les finalitats previstes anteriorment, no es preveu que les dades dels participants es comuniquin a terceres societats, excepte obligació legal. L’Empresa es declara com a encarregada del tractament.

e) Termini de conservació:Un cop finalitzat el Sorteig, les dades dels participants no seran tractades.

f) Drets:
Accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, revocació del consentiment prèviament prestat, limitació al tractament a través del correu electrònic hola@quattrostarragona.com

CLÀUSULA 7.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT.

El fet de participar en el Sorteig implica l’acceptació íntegra de les presents Bases.

L’Empresa es reserva el dret de modificar les Bases del Sorteig, parcialment o totalment a qualsevol moment. També es reserva el dret d’anul·lar-lo o deixar el sorteig desert si es detecta alguna irregularitat. Realitzada qualsevol modificació, aquesta serà degudament posada en coneixement dels participants a la pàgina web de l’Empresa: quattros.tarragona.c

L’Empresa es reserva el dret d’excloure de la participació al Sorteig als participants que consideri que incompleixin qualsevol condició de participació inclosa en aquestes Bases. L’exclusió d’un participant, sigui quina sigui la causa, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal.

Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant al sorteig.

L’Empresa queda eximida de qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi cap error en les dades facilitades pels mateixos agraciats que n’impedís la seva identificació.

CLÀUSULA 8.- LLEI APLICABLE – CONTROVÈRSIA.

Aquestes bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb el sorteig cal enviar-la per escrit a l’Empresa, a l’atenció del Departament de Màrqueting, a hola@quattrostarragona.com, als trenta (30) dies posteriors a la data límit de participació al Sorteig. En cas de controvèrsia a la aplicació o interpretació d’aquestes bases i en absència d’un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als Tribunals de Tarragona.